Osnovni uslovi korišćenja

Mala biblioteka je nezavistan i samofinansirajući poduhvat njenih osnivača.
Ciljevi poduhvata su učenje i razvoj jezika kao i razvoj digitalnih formi.

Celokupno tehničko rešenje, crteži internet stranica, rešenje baze podataka, svi pojedinačni delovi Male biblioteke, kao i svi pojedinačni podaci i radovi na stranicama Male biblioteke su u isključivom vlasništvu osnivača. Nazivi i rešenja kao što su ‘Mala biblioteka’, ‘iBiblioteka’ , ‘Igrane knjige’ i ‘Klikeri’ su zaštićeni poslovni znaci.

Korisnici imaju pojedinačnu, jedinstvenu dozvolu za korišćenje Male biblioteke, u skladu sa ovde navedenim uslovima.

Mala biblioteka sadrži radove i dela koja su u vlasništvu Male biblioteke ili su dati Maloj biblioteci na korišćenje. Radovi koji se nalaze na stranicama Male biblioteke se sastoje od književnosti, crteža, elektronske pripreme, prevoda, glasova i muzike. Radovi objavljeni u Maloj biblioteci uživaju zaštitu stvaralačkog prava i izdavačkog prava.

Korisnici se obavezuju na savesno korišćenje. Korisnici imaju pravo da putem interneta, u ličnoj upotrebi neograničeno koriste sve radove koji se nalaze na stranicama Male biblioteke. Snimanje, prenošenje ili trgovanje objavljenim radovima nisu dozvoljeni. Preprodaja, ponovno izdavanje, prenošenje, slanje emailom, objavljivanje na drugim internet stranicama takođe nisu dozvoljeni.

Želite da započnete svoju avanturu u našoj maloj biblioteci? Učlanite se još danas!

Učlani se